YieldGap
Optimalno gnojenje

Optimalno gnojenje

Optimalno gnojenje Tla so glavni vir hranil, ki jih rastline potrebujejo za rast in razvoj. Kmetijskim površinam hranila dodajamo z gnojenjem. Za dobre rezultate je odločilna ustrezna količina posameznih hranil, saj so med sabo povezana. Prevelike količine posameznih...
Zakaj je pomembna satelitska slika?

Zakaj je pomembna satelitska slika?

Zakaj je pomembna satelitska slika? Satelitska analiza poteka na podlagi merjenja NDVI indeksa (Normalized Difference Vegetation Index) in je eden najbolj razširjenih vegetacijskih indeksov za daljinsko zaznavanje rastlinskega pokrova na zemeljskem površju. Za izračun...
Katera zemljišča potrebujejo analizo tal?

Katera zemljišča potrebujejo analizo tal?

Katera zemljišča potrebujejo analizo tal? Število vzorcev tal, ki jih mora kmetijsko gospodarstvo obvezno oddati v analizo, je odvisno od kakovosti in tipa tal, načina in intenzivnosti rabe zemljišč ter strnjenosti oziroma razpršenosti zemljišč, ki jih upravlja...