YieldGap
Zakaj je pomembna satelitska slika?

Zakaj je pomembna satelitska slika?

Zakaj je pomembna satelitska slika? Satelitska analiza poteka na podlagi merjenja NDVI indeksa (Normalized Difference Vegetation Index) in je eden najbolj razširjenih vegetacijskih indeksov za daljinsko zaznavanje rastlinskega pokrova na zemeljskem površju. Za izračun...
Katera zemljišča potrebujejo analizo tal?

Katera zemljišča potrebujejo analizo tal?

Katera zemljišča potrebujejo analizo tal? Število vzorcev tal, ki jih mora kmetijsko gospodarstvo obvezno oddati v analizo, je odvisno od kakovosti in tipa tal, načina in intenzivnosti rabe zemljišč ter strnjenosti oziroma razpršenosti zemljišč, ki jih upravlja...
Kaj omogoča pametna analiza tal?

Kaj omogoča pametna analiza tal?

Kaj omogoča pametna analiza tal? Tla vplivajo na rast posevkov in ustvarjanje donosov, saj predstavljajo vir hranil za rastline in izvor večine nujno potrebnih elementov za zdrav razvoj rastlin. So zelo kompleksen sestav, sestavljen iz trdne, tekoče, plinaste in žive...