YieldGap
Optimalno gnojenje

Optimalno gnojenje

Optimalno gnojenje Tla so glavni vir hranil, ki jih rastline potrebujejo za rast in razvoj. Kmetijskim površinam hranila dodajamo z gnojenjem. Za dobre rezultate je odločilna ustrezna količina posameznih hranil, saj so med sabo povezana. Prevelike količine posameznih...
Kaj omogoča pametna analiza tal?

Kaj omogoča pametna analiza tal?

Kaj omogoča pametna analiza tal? Tla vplivajo na rast posevkov in ustvarjanje donosov, saj predstavljajo vir hranil za rastline in izvor večine nujno potrebnih elementov za zdrav razvoj rastlin. So zelo kompleksen sestav, sestavljen iz trdne, tekoče, plinaste in žive...