YieldGap
Optimalno gnojenje

Optimalno gnojenje

Optimalno gnojenje Tla so glavni vir hranil, ki jih rastline potrebujejo za rast in razvoj. Kmetijskim površinam hranila dodajamo z gnojenjem. Za dobre rezultate je odločilna ustrezna količina posameznih hranil, saj so med sabo povezana. Prevelike količine posameznih...