YieldGap

Napredna kmetijska mehanizacija, digitalni pristop in agronomsko znanje omogočajo ustvarjanje maksimalnega potenciala, ki ga nudi posamezno kmetijsko zemljišče.

Kmetijstvo danes ni trajnostno. Če bomo nadaljevali s kmetovanjem na način kot danes, ne bomo mogli nahraniti naraščajočega svetovnega prebivalstva. Da bo lahko odgovorilo na vse izzive, ki ga čakajo v prihodnosti, se mora kmetijstvo spremeniti. Priča smo pospešeni digitalizaciji v vseh gospodarskih panogah. Enako se dogaja v kmetijstvu, oziroma na bistveno nižji ravni in bistveno počasneje, predvsem v Evropi.

YieldGap usmerja svoje poslovanje v to smer. Naš cilj je proizvajalcu (kmetu) zagotoviti boljše poslovanje, boljše rezultate na poljih in boljši pridelek z natančnim, digitalnim kmetijstvom. Po obstoječih analizah obstaja v naši regiji možnost povečanja pridelka za 20-40 %. Kaj to pomeni? S pravilnimi, sonaravnimi agrotehničnimi ukrepi ter uporabo preciznega poljedelstva in digitalnih orodij (pametna analiza tal, natančna uporaba kmetijskih surovin le toliko in kjer je potrebno) lahko trenutni pridelek povečamo za zgoraj omenjenih 20 do 40 %.

Vse to ne prinaša le boljšega zaslužka proizvajalca, ampak prinaša tudi boljši vpliv na okolje, kakovostnejši končni izdelek za proizvajalca in navsezadnje boljšo hrano za vse nas.

YieldGap je podjetje, ki v skladu z dogovorom s proizvajalcem v njegovem imenu in zanj opravlja nekatere ali vse naloge na terenu. YieldGap vse svoje delo opravlja popolnoma samostojno, z uporabo lastnih, tehnološko dovršenih strojev, in samostojno odloča o uporabi vseh surovin.

Z YieldGap ima kmet možnost dvigniti svoje poslovanje na višjo raven, doseči večji dobiček in/ali prihranek. Vsa dela, ki jih opravljamo, opravljamo izjemno strokovno, saj je naš končni cilj vaše zadovoljstvo, vaši boljši poslovni rezultati – le skupaj lahko naredimo kmetijstvo v naši regiji kakovostnejše, precizno in dolgoročno bolj trajnostno.

info@yieldgap.eu

YieldGap d.o.o.
Branik 76A
5295 Branik
ID za DDV: 34118403
TRR: SI56 1910 0001 0411 064 (DBS d.d.)