YieldGap

Kaj omogoča pametna analiza tal?

Avg 20, 2023

Tla vplivajo na rast posevkov in ustvarjanje donosov, saj predstavljajo vir hranil za rastline in izvor večine nujno potrebnih elementov za zdrav razvoj rastlin. So zelo kompleksen sestav, sestavljen iz trdne, tekoče, plinaste in žive faze, od katerih vsaka vpliva na količino razpoložljivih hranil za rastline. Količina elementov v tleh je omejena, zato je pomembno v tla vrniti elemente, ki jih izčrpamo s pridelkom ali drugimi procesi kot npr. erozija, izpiranje itd. Če tlem ne vrnemo elemenov, ki jih potrebujejo, postanejo osiromašena in donos pada. Brez natančne analize tal pa ne moremo vedeti, katere elemente je potrebno nadomestiti. 

Vrste analize tal

Najpogosteje se opravlja samo kemična analiza tal. Poleg kemične analize tal obstaja še satelitska analiza tal. Satelitska analiza omogoča merjenje NDVI indeksa posevka v obdobju desetih let. Satelitsko analizo lahko opravimo samo na podlagi lokacije njive in ni potrebne fizične prisotnosti na polju. Vendar za natančne rezultate samo satelitska analiza ni dovolj. Kemična analiza na podlagi odvzetih vzorcev zemlje pove točne vrednosti hranil v tleh. Pri tem pa je pomembno, da so vzorci zemlje pravilno razporejeni, saj so zemljišča heterogena. Tako nam tudi kemična analiza zemlje ne pove veliko, če je vzeta samo na eni točki ali preveč pomešana. Zato je najboljša kombinacija obeh, saj se dopolnjujeta.  Globina odvzema vzorcev je odvisna od kulture, ki jo gojimo ter od načina obdelave tal. 

Satelitska analiza

Satelitska analiza poteka na podlagi merjenja NDVI indeksa (Normalized Difference Vegetation Index), ki je eden najbolj razširjenih vegetacijskih indeksov za daljinsko zaznavanje rastlinskega pokrova na zemeljskem površju. Odraža količino klorofila v rastlini in posledično kaže njeno zdravje. Z vegetacijskim indeksom lahko skozi daljše časovno obdobje spremljamo fenološke faze rastlin in prepoznamo problematična območja. Satelitsko analizo lahko opravimo na podlagi lokacije njive in ni potrebne fizične prisotnosti na polju. Satelitska analiza nam poda informacije o različnih segmentih na zemljišču.

Kemična analiza tal

Za kemično analizo tal je potreben ustrezen vzorec zemlje. S kemično analizo tal pridobimo osnovne podatke o vrednosti reakcije tal ali tako imenovano pH vrednost, količino rastlinam dostopnega fosforja in kalija v tleh. Dodatno se z analizami določi organsko snov v tleh, dostopni magnezij in teksturo tal. Zahtevnejše analize pa poleg naštetega dajo podatek tudi za skupna hranilatežke kovine in vrednost mineraliziranega dušika. Z analizo ugotovimo tudi potrebo po apnenju. Že z osnovno kemično analizo se izognemo gnojenju »na pamet« in glede na reakcijo tal izberemo rastline, ki uspevajo v določenem pH območju. Prav od različnih pH vrednostih tal je odvisna sprejemljivost posameznih hranil. Kemična analiza je osnova za natančen gnojilni načrt, ki zagotavlja maksimalen izkoristek zemljišča.

Strojno vzorčenje zemlje

Pri vzorčenju zemlje je zelo pomembno, da je vzorec natančno odvzet, saj le tako lahko natančno gnojimo, merimo donos ali primerjamo rezultate z naslednjo sezono. Strojni odvzem vzorcev omogočajo točno določene GPS lokacije na podlagi satelitske analize, s točno določeno globino. Strojno vzorčenje ni odvisno od vremena in niti od tega, ali je zunaj dan ali noč, vzorce lahko jemljemo na globini od 0 do 90 cm. En vbod traja do 28 sekund, natančna geografska lokacija vboda, tj. točka odvzema vzorca, se zabeleži z natančnostjo 2 centimetra. To pomeni, da se lahko pri naslednjem vzorčenju vzorec ponovno odvzame na enakem mestu kot prej. Na segmentu vzamemo od 15 do 20 vzorcev, s čimer zagotavljamo, da je vzorec odvzet kakovostno in da je resnično pokrit celoten segment

Pametna analiza tal, na podlagi natančih podatkov satelitske segmentacije in strojnega odvzema vzorcev zemlje s točno GPS lokacijo vsakega odvzema, poda podrobne informacije o stanju hranil v tleh in omogoča precizno gnojenje za planirano kulturo.

Tla vplivajo na rast posevkov in ustvarjanje donosov, saj predstavljajo vir hranil za rastline in izvor večine nujno potrebnih elementov za zdrav razvoj rastlin. So zelo kompleksen sestav, sestavljen iz trdne, tekoče, plinaste in žive faze, od katerih vsaka vpliva na količino razpoložljivih hranil za rastline. Količina elementov v tleh je omejena, zato je pomembno v tla vrniti elemente, ki jih izčrpamo s pridelkom ali drugimi procesi kot npr. erozija, izpiranje itd. Če tlem ne vrnemo elemenov, ki jih potrebujejo, postanejo osiromašena in donos pada. Brez natančne analize tal pa ne moremo vedeti, katere elemente je potrebno nadomestiti.