YieldGap

5. korak

DOGNOJEVANJE Z DUŠIKOM

Dognojevanje s pomočjo satelitske slike

S pomočjo dnevnega posnetka NDVI indeksa spremljamo stanje vegetacije na določen dan in definiramo področje s slabšim vegetacijskim indeksom ter na podlagi izmerjenih vrednosti določimo potrebne količine dušika za vsak segment. 

Dognojevanje s sprotnim skeniranjem rastlin

Pri preciznem dognojevanje z dušikom se, s sprotnim skeniranjem rastlin, določi potrebe rastline po dušiku kot tudi uporabo natančne količine dušika, glede na potrebe gojene rastline. S tem se varčuje z gnojili na slabših delih polja in izkorišča potencial boljših delov polja

Kontaktirajte nas za več informacij o tem kako na vaših njivah povečati donos in zmanjšati stroške.