YieldGap

Precizno gnojenje in dognojevanje

Sep 19, 2023

Kmetijske prakse kažejo, da se prevečkrat zgodi (morda le v dobri »veri«, saj ne poznamo trenutne vsebnosti hranil naših tal), da celotno njivo pognojimo s povprečno količino gnojila ali pa z gnojenjem celo pretiravamo.

Precizno gnojenje na osnovi analize tal pomogoča natančen vnos gnojila tam, kjer je potrebno in točno toliko, kot je potrebno. Tako zadostimo dejanskim potrebam gojenih rastlin – več gnojil uporabimo na območjih njive, kjer so potrebe po gnojilih visoke, manj gnojil pa uporabimo na območjih, kjer rastline potrebujejo manj dodanih gnojil.

Digitalizacija vseh procesov omogoča precizno gnojenje

Za precizno gnojenje in dognojevanje uporabljamo najsodobnejše trosilnike AMAZONE ZA-TS, ki jih odlikujejo zanesljiv sistem tehtanja in natančen sistem za trosenje.

Pri preciznem gnojenju YieldGap so upoštevane in zagotovljene tudi najvišje zahteve kot so:

  1. Sprotno določanje različnih lastnosti posipnega materiala.
  2. Nastavitev optimalne bočne porazdelitve trosenja gnojila.
  3. Spremljanje in kompenzacija učinkov vetra na vzorec širjenja.
  4. Natančen mejni vnos gnojila vse do meje njive.
  5. Natančno preklapljanje na ozarah in delnih širinah.
  6. Precizno gnojenje tudi na nagnjenih terenih.
  7. Natančno dokumentirana uporabljena količina gnojil na vsakem segmentu njive.

Pri dognojevanju je preciznost še bolj pomembna

Pri preciznem dognojevanje z dušikom se, s sprotnim skeniranjem rastlin, določi potrebe rastline po dušiku kot tudi uporabo natančne količine dušika, glede na potrebe gojene rastline. S tem se varčuje z gnojili na slabših delih polja in izkorišča potencial boljših delov polja

Za precizno gnojenje in dognojevanje YieldGap uporabljamo najsodobnejši mednarodni komunikacijski standard med uporabniškimi terminali, traktorji in povezanimi priključki na eni strani ter kmetijsko programsko opremo na drugi. Tako lahko zbiramo, shranimo in obdelamo vse podatke o gnojenju, za vsak segment njive. Zaradi uporabe posebej inteligentne GPS navigacije in intuitivnih aplikacijskih zemljevidov, prejmete izčrpno poročilo z natančnimi podatki o gnojenju za vsak kvadratni meter vaše njive.

S tem si zagotovite optimalno upravljanje pridelka, ki temelji na vaših potrebah.