YieldGap

1. korak

SATELITSKA SEGMENTACIJA

Prvi korak pametne analize tal je določitev segmentov na podlagi indeksa NDVI. Indeks NDVI nam v večletnem zaporednem pregledu pokaže razlike med posameznimi deli (heterogenost rastišča), razlog za to pa je v sestavi tal:

  • različna struktura tal,
  • različne Ph vrednosti,
  • razlike v vrednosti organske snovi in
  • različna prisotnost osnovnih potrebnih elementov kot sta N, P in K.

Te razlike v kmetijskem zemljišču lahko uspešno odpravimo z preciznim gnojenjem na podlagi pametne analize tal.

Kontaktirajte nas za več informacij o tem kako na vaših njivah povečati donos in zmanjšati stroške.