YieldGap

Zakaj je pomembna satelitska slika?

Sep 6, 2023

Satelitska analiza poteka na podlagi merjenja NDVI indeksa (Normalized Difference Vegetation Index) in je eden najbolj razširjenih vegetacijskih indeksov za daljinsko zaznavanje rastlinskega pokrova na zemeljskem površju. Za izračun vrednosti uporablja razmerje med odbito bližnje infrardečo in rdečo svetlobo. Za vegetacijo je namreč značilno, da ta zaradi vsebnosti klorofila zelo dobro absorbira rdečo svetlobo, zaradi celične strukture rastline pa intenzivno odbija infrardečo svetlobo. NDVI je torej vegetacijski indeks, ki odraža količino klorofila v rastlini in posledično kaže njeno zdravje. 

Z vegetacijskim indeksom lahko skozi daljše časovno obdobje spremljamo fenološke faze rastlin in prepoznamo problematična območja.

Dnevna satelitska slika nam da zelo površno informacijo o njivi.

NDVI indeks prikaže stanje vegetacije v izbranem dnevu.

Satelitska analiza se pripravi na podlagi NDVI indeksa v obdobju 10 let in omogoča določitev segmentov za vzorčenje.

Satelitska analiza omogoča segmentacijo zemljišča

Indeks NDVI nam v večletnem zaporednem pregledu posameznih posnetkov pokaže razlike v vegetaciji med posameznimi deli zemljišča. Razlog za heterogenost zemljišča najdemo v različni strukturi tal in v vsebnosti hranil v tleh.

Satelitska analiza nam poda informacije o različnih segmentih na zemljišču in je osnova za ustrezen odvzem vzorcev. Opravimo jo na podlagi GPS lokacije njive in ni potrebne fizične prisotnosti na polju.

Segmentacija je osnova za pravilno vzorčenje

S segmentacijo določimo slaba, povprečna in dobra področja na zemljišču. Odvzem vzorcev za analizo zemlje se vrši na vsakem segmentu ločeno, da bi prišli do kar najbolj točnih rezultatov o vzrokih za slabši donos. S tem dobimo tudi natančno mapo za precizno gnojenje. Tako lahko gnojila dodamo tam, kjer je to potrebno, v optimalni količini.

Satelitska segmentacija je del storitve YieldGap pametna analiza tal in omogoča pravilno določanje segmentov na podlagi večletnega stanja rastlin na posameznem segmentu.

Satelitske slike njive lahko uporabljamo tudi za dnevno  spremljanje vegetacije v času rasti in določanje problematičnih delov.