YieldGap

STROKOVNI NASVETI

Digitalizacija v kmetijstvu omogoča lažje delo, večje zaslužke in ohranjanje narave.

STROKOVNI NASVETI

Digitalizacija v kmetijstvu omogoča lažje delo, večje zaslužke in ohranjanje narave.

Kmetijstvo je na še enem pomembnem razpotju. Za zagotavljanje prehranske varnosti se morajo kmetje soočati še s kopico izzivov na tej poti, kot so pomanjkanje nekaterih bistvenih surovin in vedno višji stroški le-teh, nizke odkupne cene pridelkov, pomanjkanje vode, naravne katastrofe in klimatske spremembe … Zato je v našem skupnem interesu pomagati kmetovalcem z naprednimi pristopi ter znanjem o pametni uporabi pravilnih podatkov in sodobne tehnologije, da bodo lahko s čim nižjimi stroški pridelali in zagotovili raznoliko, hranljivo, trajnostno in zdravo hrano.