YieldGap

Vrednosti hranil pokaže pametna analiza tal

Sep 10, 2023

YieldGap poročilo vsebuje ključne informacije za višji donos

Rezultate pametne analize tal združimo v izčrpnem poročilu z vsemi potrebnimi informacijami o stanju tal in trenutni količini posameznih hranil v vsakem segmentu posameznega zemljišča.

Osnovna analiza vsebuje vrednost pH, vsebnost organske snovi (%), ter dostopnost fosforja in kalija (mg/100g tal) na posameznem segmentu za vsako zemljišče. Opravimo lahko tudi razširjeno analizo ostalih mikrohranil ali predamo fieldmap za uporabo v lastni pametni mehanizaciji.

Na podlagi vsebnosti elementov v tleh se optimalno pognoji in prilagodi izbor kulture, ki je najbolj primerna za posamezno njivo.

Prvi del poročila vsebuje prikaz vsebnosti posameznih hranilnih snovi na vsakem zemljišču

Stopnja kislosti oz. alkalnost tal je izražena kot pH vrednost in je eden od pomembnih faktorjev za dobro rast rastlin. Kisla tla imajo vrednost pod 7, nevtralna tla imajo vrednost 7, alkalna tla pa vrednost nad 7.  Pri optimalni pH vrednosti tal je sprejemanje in razpoložljivost hranil v tleh popolno, kar vpliva na boljšo rast in razvoj rastlin in ustvarja večji pridelek kmetijskih rastlin ter večjo odpornost proti škodljivcem in boleznim.

Humus (organska snov) vpliva na strukturo tal in ustvarja skladišče hranil v tleh. Poleg tega je humus hrana in izvor življenjske energije za droben živi svet in mikroorganizme v tleh ter hkrati izjemno vpliva na izboljšanje kemijskih in fizikalnih lastnosti tal kot so npr. zračnost, odcednost ipd. Optimalna količina humusa v tleh za poljedelstvo je 2 – 4 %; medtem ko je za zelenjadarstvo potrebna večja količina, med 4 – 6 % humusa.

Fosfor lahko korenina rastline sprejme samo na majhni razdalji, zato je ustrezna oskrba tal s fosforjem zelo pomembna. Za boljšo dostopnost fosforja ima pomembno vlogo pH tal. V kislih tleh se fosfor veže na ione aluminija in železa, v alkalnih tleh pa na ione kalcija, kar ustvarja netopljive in nedostopne oblike fosforja v tleh.

Skupne potrebe kalija se bistveno razlikujejo za posamezne kmetijske kulture in se gibljejo med 40 in 250 kg/ha letno. Kalij je rastlinam v tleh lahko dostopen, potrebno pa je biti pozoren na teksturo tal, saj v težkih glinenih tleh prihaja do fiksacije kalija in je zato potrebno na takih tleh povečati odmerek kalijevih gnojil.

Drugi del pa poda strokovno priporočilo točnih vrednosti gnojil za splošno ali precizno osnovno gnojenje

Za vsako zemljišče pripravimo priporočilo za povprečno ali precizno gnojenje s posameznim hranilom. S povprečnim gnojenjem na zemljišču bi na določenih mestih primanjkovalo hranil, na določenih pa bi jih bilo preveč.
Večina zemljišč pa je heterogena in zato je bolj priporočeno precizno gnojenje, ki doda ustrezno količino gnojila na vsak segment. S storitvijo YieldGap pametno osnovno gnojenje lahko na podlagi priporočila precizno pognojimo in tako ustvarimo najbolj optimalne pogoje za rast kulture. Lahko pa predamo samo fieldmap in precizno gnojenje opravite sami s svojo mehanizacijo.

Na istem zemljišču so lahko vrednosti makro hranil v različnih segmentih popolnoma drugačne in zato je precizno gnojenje zelo priporočljivo.

S preciznim gnojenjem je mogoče ustvariti optimalne pogoje za rast rastlin in dostopnost hranil.